Om Sala Pride

Sala Pride är en partipolitiskt obunden förening som verkar för att förbättra hbtqia-personers livssituation och rättigheter, företrädesvis i Sala kommun.

Under de sista åren har Sala Pride påbörjat att skapa ett community där människor har mötts och samtalat över generations- och kommungränserna om både det personliga och politiska. Genom programpunkter och träffar där vi samtalat och lyft frågor utifrån queerbygdsperspektiv, och vid framtagandet av vår film 2020, har vi kommit att möta många människor och fått lyfta historier som vi ser är av vikt för det queera communityt i vår bygd, men även för besökare från andra orter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *