Bli medlem

Genom att bli medlem stödjer du inte bara vårt arbete utan får också möjlighet att påverka som medlem.
Sala Pride verkar för att förbättra hbtqia-personers livssituationer och rättigheter. Ditt stöd hjälper oss att stärka vår roll i samhället och som medlem blir du delaktig i vårt nätverk.
Tack vare våra medlemmar och andra stöttar oss kan vi fortsätta att skapa rum för gemenskap och kunskapsutbyte.

Medlemsavgift
50 kr för privatpersoner
300 kr för föreningar och organisationer

För att bli medlem eller förnya ditt medlemsskap
Betala in medlemsavgiften till:
Swish: 123 545 68 84
Bankgiro: 5194-3611
Märk inbetalningen med ditt namn och mailadress i meddelanderaden när du swishar.
Kontakta info@salapride.se om du har bytt mail, namn eller bostadsort.

Om medlemskapet 
Medlemmar har närvarorätt, yttranderätt och rösträtt på medlemsmöten och årsmöten. Föreningens medlemsavgift för medlemmar fastställs av dess högst beslutande organ under årsmötet.